پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مهمان نوازی جالب تازه داماد کشاورز با سرگین گاو

مهمان نوازی جالب تازه داماد کشاورز با سرگین گاو

مهمان نوازی جالب تازه داماد کشاورز با سرگین گاو شاید این تصویر در نوع خود مضحک ترین روش برای پذیرایی از تازه دامادی باشد که قرار است چند روز اینده به خانه بخت برود.تعدادی از دوستان داماد هنگامی که متوجه شدند دوست کشاورزشان قرار است چند روز اینده جشن عروسی برگزار نماید به روش متفاوت از وی پذیرایی نمودند.

 

این تصویر جوانی را نشان می دهد که لخت به تابلوی راهنمایی و رانندگی با طناب بسته شده است.تعدادی از دوستان مزرعه دار بی نام، تازه داماد را گرفتند و به مشروب فروشی برده و تا در توان داشتند به وی مشروب دادند.قبل از اینکه پلیس از راه برسد چند نفر از عابران پیاده از وی عکس گرفتند و در فضای مجازی منتشر نمودند.این اتفاق در گوردبریج حدود چهار مایلی سنت اندروز رخ داد.

 

استیون ریپر یکی از دوستان داماد می گوید پس از اینکه متوجه شدیم قرار است داماد شود او را برهنه نمودیم و گونی ضخیمی به سرش کشیدیم و او را به مشروب فروشی برده و تا در رگ جا داشت به وی مشروب نوشاندیم.سپس او را با روغن سوخته تراکتور و سرگین گاو معطر و سپس او را به تابلو”سرعت بیش از 40 کیلومتر مجاز نیست بستیم