پارس ناز پورتال

قاصدک 24

توانایی جالب این مرد موجب استخدام او در ناسا شد

توانایی جالب این مرد موجب استخدام او در ناسا شد

توانایی جالب این مرد موجب استخدام او در ناسا شد جورج آلدریچ، یکی از افراد داوطلبی بوده که هنگام اعلام ناسا مبنی بر نیاز به یک فرد با استعداد خاص در تشخیص بوی همه چیز، توانسته به استخدام این سازمان فضایی درآید

توانایی جالب این مرد موجب استخدام او در ناسا شد

و قادر است تا 7 نوع طبقه بندی برای چیزهای مختلف را به صورت کاملا مجزا تشخیص داده و آن را اعلام کند.جالب آنست که تمام چیزهایی که قرار است در درون فضاپیماها قرار گیرد، ابتدا توسط آلدریچ بوئیده می شود.

توانایی جالب این مرد موجب استخدام او در ناسا شد