پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ دردسر ساز شد

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ دردسر ساز شد

به گزارش پارس ناز، یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه و منطقه پارس شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند.

 

این مهمان ناخوانده کمی متفاوت و ترسناک است و هر کسی جرات پذیرایی از آن را ندارد.

 

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق بامزه ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد. این تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.

 

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ دردسر ساز شد

مهمان ناخوانده

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ دردسر ساز شد

ورود تمساح به تاسیسات

ورود بی سروصدای این تمساح بزرگ دردسر ساز شد

ورود تمساح گرسنه به تاسیسات عسلویه