پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عشق فلفلی سوژه رسانه ها شد + عکس

عشق فلفلی سوژه رسانه ها شد + عکس

عشق فلفلی سوژه رسانه ها شد ، در استان هبي چين کارمند جواني با تعداد 99999 فلفل قلبي ساخت و داخل اين قلبها در کارخانه فلفل سازي از دختر مورد علاقه اش درخواست ازدواج کرد.

 

صحنه خواستگاری روی قلب های قرمز ساخته شده از فلفل به قدری جالب بود که خیلی زود به یک پدیده اینترنتی در دنیای مجازی تبدیل شد.

عشق فلفلی سوژه رسانه ها شد + عکس