پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آمار وحشتناک آزار و اذیت دختر خانم ها در مصر (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
آمار وحشتناک آزار و اذیت دختر خانم ها در مصر (عکس)
خبری که جدیدا از مصر منتشر شده است حاکی آماری تکان دهنده و ناراحت کننده است.در این خبر که در گزارش دفتر شکایات شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است عنوان شده است که تقریبا 64% از زنان در خیابان های شهر مورد اذیت و آزار های عملی و زبانی قرار می گیرند.به این ترتیب مصر بعد از افغانستان نا امن ترین کشور برای بانوان است.
 

به گزارش پارس ناز این شورا اشاره کرده است که خیابانهای مصر به دلیل آزار روزانه ی زنان هر روز شاهد شرایط بحرانی است و این امر ایجاد شرایط امنیتی شدیدتری را برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی می طلبد. خاصه آنکه برخی از کشورهای خارجی نیز به دلیل آزارهای جنسی تبعه هایشان در مصر به این کشور شکایت کرده اند.

شایان ذکر است که این شورا با همکاری کمیته ی بزرگی متشکل از سازمانهای مربوطه و دستگاه امنیتی در روز عید قربان تعداد زیادی از آزار زنان را در خیابانهای مصر رصد کرده و از آن ممانعت به عمل آورد.ببیشتر این آزارها در در مرکز شهر و ایستگاه های مترو گزارش شده است.