پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس باحال شکلک دار (2)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس باحال شکلک دار (2)


 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

╗═══════════════╔
..(>””””””<)…(>””””<)
…(=* : *=)… .(=’ : ‘=)
=(,,,)==(,,)==(..)=(,,)=
♥….Nini ღ♥ღ Dadashi….♥
╝═══════════════╚

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0                 
 |  = \  __sms__
/\       \______|
              0       0

Smse no va kohne shoma
ra kharidarim
( smssiiiiiiiiiiiiiye )

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+"""+
TANHA

.+"""+.+"""+.
Toro

.+"""+.+"""+.
+ DUST
"+.
     "+
 .+"""+.+"""+.
+   DARAM   +
 "+.          .+"
        "+"
AZIZAM
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

___ /??\___                       
‘—O——O—’              >—> O

Nagi be yadam naboodi ! bebin too fekr to boodam mashin zad behem mordam…

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

o /

/[]

IL

اجازه

.

.

O

<[]>

IL

میتونم شما رو دوست داشته باشم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Be <@> man to <(((<

O<- – < Besham \O/

.

.

.

Gerefti chi shod?

Migam : be cheshme man to mahi fadat besham elahi.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                \(-_-)/
                   ))   
                   ((    
                _/  \_ 

اس ام اس جدید نداشتم گفتم برات قر بدم شاد شی

|""""""""""|_:!""-.,
"@@"""""" ""@""
ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   0      0
ـــــ[]ــ!=[]
_\\ @@ /\
فلجتیم رفیق

Vaghti

delam barat

tang mishe

()*() cheshamo

(-.-) mibandamo

(")(") fekr mikonam ke

To

()*())(()

( ‘.’ )’.’ )

(")(")’)(")

hamishe

pishami
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
\\// _*_
( ‘;’)(‘;’ )
/|.|\ /[]\
| | / \

In akseto to park gereftam ke ba YARU budi!
Age sms nadi pakhshesh mikonam
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
         |——-l-l          

|        ‘.o

|        /l\


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *