پارس ناز پورتال

زمان مناسب برای استفاده از تست های بارداری خانگی

زمان مناسب برای  استفاده از تست های بارداری خانگی

این مسئله بستگی به این دارد كه از چه تستی استفاده می كنید.تمامی تست ها مقدار hCG (گنادوتروپین جفتی انسان)،كه به آن هورمون حاملگی هم گفته می شود را در بدن اندازه می گیرند.تست های خانگی مقدار این هورمون در ادرار را اندازه گیری می كنند.میزان حساسیت یك تست حاملگی بر اساس میلی واحد در هر میلی لیتر(mIU/ml) نوشته می شود و معمولا بین mIU/ml 10 تا mIU/ml40 است.هر چه این عدد كمتر باشد آن تست حساس تر است و زود تر می تواند بارداری را تشخیص دهد.

 چنانچه خیلی زود اقدام به اندازه گیری كنید حتی یك تست دقیق و حساس هم ممكن است نتواند باردار بودن یا نبودن را مشخص كند زیرا ممكن است در آن زمان مقدار هورمون در ادرار شما  هنوز بسیار كم باشد و بنابراین نتیجه تست منفی گزارش می شود در حالی كه بعدها متوجه می شوید حامله بوده اید.بهترین زمان سنجش با تست های خانگی ،هنگامی است كه تاریخ پریودتان بوده اما پریود نشده اید كه معمولا حدود دو هفته بعد از تخمك گذاری است.

چه دلایل دیگری برای منفی شدن تست های خانگی وجود دارد؟

1-       ممكن است اصلا باردار نباشید.

2-      ممكن است تخمك گذاری تان دیرتر از موعدی كه محاسبه كردید اتفاق افتاده باشد و هنوز در اوایل بارداری به سر می برید.

3-      در 10% موارد حتی در زمانی كه در بالا گفته شده است نتیجه تست منفی می شود كه به دلیل كم بودن هورمون حتی در آن زمان است.چنانچه تستتان منفی بود اما همچنان پریود نشدید،سه روز بعد آن را تكرار كنید. شاید در آن زمان مقدار هورمون به حد قابل شناسائی برسد.

توجه داشته باشید كه تست های خونی همیشه دقیق تر هستند و می توانند بارداری را از حدود شش تا هشت روز پس از تخمك گذاری تشخیص دهند.