جستجو در پارس ناز

عشق و لاغری ؟

مجموعه : رژیم و تغذیه
عشق و لاغری ؟

اکسی توسین هرمونی است که محققان نام ان را عشق نهاده اند ومعتقدند که باعث کاهش وزن میشود.باوجود اینکه عملکردها و وظایف این هرمون بطور دقیق شناخته نشده است اما محققین می دانند که همین هرمون باایجاد انقباض های رحمی نقش مهمی در بارداری را دارد همچنین نقش اساسی در روابط اجتماعی حس هم دردی و…

دارد.نتایج پروژه جدیدی که در امریکا مطرح شد نشان میدهد که این هرمون باعث لاغری میشود.انها یک تعداد موش چاق را مورد بررسی قرار دادند وبه انها هرمون اکسی توسین تزریق کردند وبه تاثیر این هرمون بر کاهش وزن پرداختند که نشان داد اشتها موشها کاهش یافته و از لحاظ فیزیکی کاهش وزن دیده میشد
 
مخصوصا در ناحیه شکم.علاوه بر این محققان معتقدند که این هرمون بر روی گلوکز تاثیر دارد وخطر دیابت را کاهش میدهد.پس عاشقانه زندگی کنید تا تناسب اندام داشته باشید.