جستجو در پارس ناز

سخنان مفید کرمانی

مجموعه : رژیم و تغذیه
سخنان مفید کرمانی

بیرون یخچال بنویسد:
خوردن ممنوع
اول به اینه نگاه کن بعد در یخچال رو باز کن
یخچال تعطیله
برای چی در یخچال باز میکنی

داخل یخچال بنویسید:
اگر دیدی نخور
بفرمایید اب خنک
بفرمایید خیار وهویج

نزدیک اجاق گاز:
چشیدی تف کن
در دیگ بازه حیای….
شکمتو 7دقیق بکش تو وظرف بشور

روی میز خوراک:
نخوریا میترکی
چیزی به لاغریت نمونده ها

بالای محل تلفن:
چرا نشستی شکمتو بکش تو وراه برو

روی ترازو:
به هیج وجه روی ترازو نرو
تو احتیاجی به وزن کردن نداری
تو به وزن دلخواهت میرسی
من باید وزنم…..کیلوگرم بشه

روی کاشیهای اشپزخانه:
قاچاقی نخور
اشپزخونه محل ازمایشه تو هست
من باید لباسای دلخواهم رو بپوشم
من گرسنه نیستم فقط عادته
من اراده دارم

روی دیوار هال:
کسی نمیتونه منو منصرف کنه
به زودی خوش اندام میشم

روی اتاق خواب:
همسر گلم برای هر 3کیلو که کم کردم بهم جایزه بده
همسرم تشویقم کن

کمد لباس:
لباسای تنگم به زودی می پوشمت
تا وزنم ایده ال نشه لباس خریدن ممنوع