جستجو در پارس ناز

ساخت آبشش مصنوعی برای انسان توسط ایرانیان

ساخت آبشش مصنوعی برای انسان توسط ایرانیان

به اخیرا محققان کشور با اجرای پروژه تحقیقاتی آبشش مصنوعی برای تنفس انسان تولید کردند.

این دستگاه به فرد توانایی تنفس در زیر آب را می‌دهد و به کمک آن می‌توان اکسیژن مورد نیاز را همانند آبزیان از O2 محلول در آب تامین می‌کند.

این دستگاه از ابزارهای تنفسی است که بدون محدودیت زمانی امکان تنفس انسان در زیر آب را به وی می‌دهد و هیچ نیازی به نیروی الکتریکی ندارد.