پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بیوگرافی کامل Paul Wesley

بیوگرافی کامل Paul Wesley

متولد 23 ژولای 1982
Paul Wesley متولد و بزرگ شده ی نیوجرسی است.
پاول یک خواهر بزرگتر به اسمه مونیکا و 2 خواهر کوچکتر از خودش به اسم های جولیا و لا دارد.
موقعی که در تابستان در برنامه های هنری کلاس سوم شرکت کرد جذب بازیگری شد.
و اغاز کار Paul Wesley در تلویزیون در سریال "Another World" (1999) بود
او در سریال های 24 ، و CSI هم نقش افرینی کرده.


فیلم گرافی:

In Development:
Something Blue (details only on IMDbPro)
Director:
2010s
2000s
1990s


"The Vampire Diaries" (6 episodes, 2009-2010)
– Children of the Damned (2010) TV episode
– History Repeating (2009) TV episode
– Lost Girls (2009) TV episode
– The Night of the Comet (2009) TV episode
– Pilot (2009) TV episode
(1 more)


"Dexter" (9 episodes, 2007-2009)
– Blinded by the Light (2009) TV episode
– Living the Dream (2009) TV episode
– I Had a Dream (2008) TV episode
– The Damage a Man Can Do (2008) TV episode
– Turning Biminese (2008) TV episode
(4 more)
"Cold Case" (4 episodes, 2005-2009)

– Libertyville (2009) TV episode
– Jackals (2009) TV episode
– Fireflies (2006) TV episode
– Saving Patrick Bubley (2005) TV episode
"True Blood" (1 episode, 2008)
– Burning House of Love (2008) TV episode
"October Road." (1 episode, 2008)
– We Lived Like Giants (2008) TV episode

"Life" (1 episode, 2007)
– Serious Control Issues (2007) TV episode
"Shark" (3 episodes, 2007)
– Burning Sensation (2007) TV episode (uncredited)
– Eye of the Beholder (2007) TV episode
– Blind Trust (2007) TV episode
"The Nine" (1 episode, 2007)

– Confessions (2007) TV episode
"Traveler" (1 episode, 2007)
– New Haven (2007) TV episode
Chaos Theory (2007/I)
"Eyes" (1 episode, 2007)
– Whistleblower (2007) TV episode
"Video on Trial" (1 episode, 2006)

… aka V.O.T. (Canada: English title: short title)
– Episode #1.23 (2006) TV episode (archive footage)
Blink 182: Greatest Hits (2005) (V) (videos "What’s My Age Again?" and "All The Small Things")
Underclassman (2005)
"Veronica Mars" (3 episodes, 2004-2005)
– A Trip to the Dentist (2005) TV episode
– Mars vs. Mars (2005) TV episode
– Drinking the Kool-Aid (2004) TV episode
Pretty Persuasion (2005)