پارس ناز پورتال

قاصدک 24

محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم : عکس جدید

مجموعه : اخبار سینما
محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم : عکس جدید
محمدرضا فروتن و همسرش در یک مراسم : عکس جدید
 

 

در مراسمی که برای یاد استاد محمد نوری برگزار شده بود چهره های سینمایی دیده می شد که در این بین محمدرضا فروتن و همسرش سوژه عکاسان شده بودند.
 در مراسمی که برای یاد استاد محمد نوری برگزار شده بود چهره های سینمایی دیده می شد که در این بین محمدرضا فروتن و همسرش سوژه عکاسان شده بودند.
حضور محمدرضا فروتن و همسرش در مراسم یادمان استاد محمد نوری باعث شد که توجه عکاسان هنری به این دو زوج بیشتر باشد تا مراسم!!!