پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پدر گور خر و مادر خر (عکس)

پدر گور خر و مادر خر (عکس)
"ایپو" حیوان بسیار نادری است که از یک پدر "گور خر" zebra و مادر "خر" donkey به دنیا همان طوری که در تصاویر می بینید، ایپو هم شبیه گورخر است و هم شبیه خر که به گفته سرنا آگلیه تی تنها حیوان از این دست در ایتالیا به شمار می رود.

حیوانات نادر دیگری نیز در این رسته جای می گیرند از جمله زورس Zorse که ترکیبی از گور خر نر با اسب ماده است که در نوع خود بی نظیر است.آمده است.

 

 

پدر گور خر و مادر خر (عکس)
 

پدر گور خر و مادر خر (عکس)
 

پدر گور خر و مادر خر (عکس)