پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پخش شده از مایکل جکسون و خواهرش

عکس پخش شده از مایکل جکسون و خواهرش
عکس دیده نشده از مایکل جکسون و خواهرش

عکسی که به تازگی منتشر شده است مایکل جکسون به همراه خواهرش جانت جکسون در سال های بسیار دور دیده می شوند که مشغول بازی با حیوان خانگی شان می باشند.