پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آیا از گردن درد زیاد رنج می کشید؟

آیا از گردن درد زیاد رنج می کشید؟
 

یکی از متخصصان فیزیوتراپی با بیان این کـه گردن درد بعنوان یکی از شایع ترین دردهای جوامع امروزی شناخته می شود و یکی از دلایل شایع بروز آن ضعف عضلانی و فقر حرکتی اسـت، گفت:‌ عوامل متعددی از جمله عادات غلط وضعیتی، حمل اجسام سنگین، انجام فعالیت‌هاي طولانی و کار با کامپیوتر، تصادفات، ضربه، آرتروز، آرتریت روماتوئید، فتق دیسک بین مهره‌اي، ضعف عضلات گردن، چاقی، عفونت‌ها و فشارهای روحی در بروز گردن درد دخالت دارند.

پزشک ابراهیم عباسی، با بیان این کـه گردن ظریف‌ترین، منعطف‌ترین و درعین حال آسیب‌پذیرترین بخش ستون فقرات اسـت، اظهار کرد: این ناحیه بـه سبب موقعیت خاصی کـه دارد، بیش از سایر نواحی مهره‌اي مستعد دردهای گوناگون و محدودیت‌هاي حرکتی اسـت.

وی افزود:‌ گردن درد بعنوان یکی از شایع ترین دردهای جوامع امروزی شناخته شده  و یکی از دلایل شایع بروز آن ضعف عضلانی و فقر حرکتی اسـت کـه متاسفانه گریبانگیر انسان مدرن امروزی شده اسـت.

این متخصص فیزیوتراپی با اشاره بـه این کـه گردن از هفت مهره ظریف و کوچک تشکیل شده اسـت، بیان کرد: ساختار دو مهره فوقانی گردن از نظر شکل و اندازه بطور ویژه‌اي با پنج مهره تحتانی آن متفاوت اسـت. دو مهره فوقانی گردن رابه ترتیب «اطلس» و «اکسیس» مینامند. سایر مهره‌هاي این ناحیه بطور معمول مشابه دیگر مهره‌هاي ستون فقرات هستند. ناحیه گردن دارای عضلات متعددی اسـت کـه بـه نواحی مختلف مهره‌ها اتصال داشته و حرکات گوناگون این ناحیه را ایجاد میکنند.

عباسی درباره عوامل بروز گردن درد توضیح داد: عوامل متعددی ازجمله عادات غلط وضعیتی، حمل اجسام سنگین، انجام فعالیت‌هاي طولانی و کارکردن با کامپیوتر، تصادفات، ضربه، آرتروز، آرتریت روماتوئید، فتق دیسک بین مهره‌اي، ضعف عضلات گردن، چاقی، عفونت‌ها و فشارهای روحی در بروز گردن درد دخالت دارند.

وی ادامه داد: هم چنین تعداد زیادی از دردهای گردن از اسپاسم یا گرفتگی عضلات ناشی می شود. هنگامیکه بافت‌هاي ناحیه گردن بـه مدت طولانی در وضعیت‌هاي نامناسب قرار میگیرند عضلات، رباطها و کپسول مفصلی تحت فشار شدید قرار گرفته ودر درازمدت دردهایی در ناحیه گردن پدید می آید. از سوی دیگر وضعیت نامناسب باعث کشیدگی بافت عضلات و بروز ضعف‌هاي عضلانی می شود کـه خود موجبات بروز گردن درد را فراهم میکند.

عباسی آرتروز گردن را نیز یکی از شایعترین بیماری‌هاي مفصلی دانست و گفت: تعداد زیادی از افراد بویژه افراد میانسال از این عارضه رنج میبرند. آرتروز در زمره بیماری‌هاي تخریب کننده مفاصل قرار گرفته و موجب فرسودگی و ساییدگی غضروف‌هاي مفاصل می شود.

این متخصص فیزیوتراپی با بیان این کـه آرتروز از نظر علت بروز بـه دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی میشود، اظهار کرد: آرتروز اولیه بدون هیچ علت خاصی و بـه مرور زمان با افزایش سن بـه وجود می آید. درآرتروز ثانویه نیز عواملی نظیر شکستگی‌هاي درون مفصلی در بروز آن دخالت دارند. البته عوامل متعددی در بروز بیماری استئوآرتریت نقش دارند کـه ازآن جمله می توان بـه سن، جنس، نژاد، چاقی و عوامل وراثتی اشاره کرد.

وی اضافه کرد:‌ از مهم ترین علائم آرتروز گردن احساس درد، سفتی و خشکی صبحگاهی در ناحیه گردن اسـت.عباسی بـه ارائه راهکارهایی موثر بـه منظور پیشگیري از بروز گردن درد پرداخت و گفت: اصلاح وضعیت‌هاي غلط بدن، استفاده از وسایل مناسب هنگام کار و استراحت، نظارت وزن بدن، کاهش فشارهای شدید عاطفی کـه باعث افزایش تنش عضلات می شود، اجتناب از سیگار کشیدن، تغذیه مناسب، تقویت عضلات گردن با ورزش‌هاي مناسب، حفظ انعطاف بافت‌هاي گردن با ورزش‌هاي مناسب، حمل صحیح بار، اجتناب از حرکات شدید، ناگهانی و بازرسی نشده گردن از جمله توصیه‌هاي کلیدی و موثر برای جلوگیري از بروز دردهای گردنی هستند.