پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مدل دستخط و شخصیت افراد

مدل دستخط و شخصیت افراد

دستخط هركس اسرار نهفته‌ای را در مورد شخصیت او آشكار میكند …

 
تحلیل دستخط هرفرد می تواند بیش از ‌١٠٠ خصوصیت از شخصیت او را برای ما معرفی كند و ما میتوانیم نكات مهمی را در مورد خصوصیات فرد و روابط شخصی و روابط شغلی وی دریابیم.

میزان شیب دستخط هركس نشان دهنده‌ نوع واكنش عاطفی فرد در موقعیتهای عاطفی است.

هر قدر دستخط شما به سمت راست یا چپ متمایل باشد ، واكنش شما در قبال مسایل زندگی عاطفی تر است یعنی شما تحت فرمان قلب خود هستید .

اگر دستخط شما حالت عمودی دارد واكنش های شما بیشتر منطقی و عقلانی است یعنی معمولاً براساس حقایق، اطلاعات و منطق، واكنش نشان میدهید و واكنش شما در قبال مسایل مختلف زندگی، كمتر جنبه احساسی دارد یعنی شما تحت فرمان مغز خود هستید .

مردم به روش‌های مختلفی می‌اندیشند شما چطور!؟

آیا درك بسیار سریعی دارید و قبل از آنكه توضیح گوینده راجع به مساله‌ای به پایان برسد، منظور وی را به خوبی در می یابید و یا خیر، در این زمینه كندترید و باید با دقت بیشتری به مطالب توجه كنید و دیر به نتیجه‌گیری میپردازید؟

نحوه‌ نوشتن حروف نیز بیانگر روش تفكر شماست .

اگر شما حروف را به صورت نوك تیز مینویسید پس شما فردی سریع الانتقال هستید كه مسایل را خیلی زود درك میكند اما اگر حروف را به شكل قوس دار مینویسید شما فردی دقیقتر هستید، ولی سرعت درك كمتری دارید.

اگر شما حروف را به صورت خطوطی شكسته مینویسید ، بطوری كه در بین دندانه‌هاحرف كوچكی ایجاد میشود شما از قدرت تحلیل خوبی برخوردارید اما اگر دندانه‌های حروف را قوس‌دار مینویسید مثل دستخط بچه های ابتدایی در زمینه تجزیه و تحلیل مسایل ضعیف هستید .