پارس ناز پورتال

دختر نوجوانی که در 2013 لقب زیباترین را گرفت

دختر نوجوانی که در 2013 لقب زیباترین را گرفت
خانم کسیدی گرگ ۱۸ ساله با ۱۷۸ سانتی متر قد توانست عنوان زیباترین دختر نوجوان کشور آمریکا را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد . اون دانشجو هست و در کالیفرنیا زندگی می کند