پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس هایی که حس انسانیت در آن موج می زند

عکس هایی که حس انسانیت در آن موج می زند
فکر میکنید این دلقک اسن؟ خیر این دلقک نیست…دکتر بخش کودکان در یکی از بیمارستانهای آلمان
 
 
منطقه ای حفاظت شده در چین که بچه پانداها رو به این صورت جابه جا میکنند تا احساس غریبی نکنه
 
 
اتاق انتظار دندان پزشکی کودکان در ویرجینیا