پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت

عکس های بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت
تولد بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت
 
نوزاد بیست و شش انگشتی میانماری در کتاب رکوردهای گینس ثبت می‌شود. یک مادر میانماری که نوزاد خود را با دوازده انگشت دست و چهارده انگشت پا بدنیا آورده است گفت، دخترش از لحاظ درک و فهم در مقایسه با نوزادان عادی تفاوتی ندارد و چه بسا قوه ادراکش بهتر از دیگران است.

به گزارش پارس ناز مادر نوزاد عجیب الخلقه قصد دارد نوزاد خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. فیو مین مین سو، بیست و شش ساله از ابتدای تولد لی یاتی نوزاد دخترش می دانست که اعضای بدن وی کمی بیشتر است.

 

مادر این نوزاد پیش از بدنیا آمدن کودکش از پرستاران در باره احتمال داشتن اعضای بیشتری از بدن سوال کرده بود. اکنون این کودک میانماری که در خانواده‌ای فقیر با دوازده انگشت دست و چهارده انگشت پا بدنیا آمده است قرار است در کتاب ثبت رکوردهای گینس ثبت شود. این درحالی است که پیشتر یک کودک هندی با دوازده انگشت دست و سیزده انگشت پا مدعی ثبت در کتاب گینس شده بود.
 
عکس های بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت

تولد نوزدان با بیش از انگشت‌های معمول و متداول دست و پا پدیده‌ای عجیب است اما عجیب تر این است که این کودک از دوازده انگشت دست و چهارده انگشت پا براحتی استفاده می‌کند و حتی انگشت‌های اضافی هم برای وی کاربرد دارند.
 
عکس های بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت

 
لی،نوزاد عجیب الخلقه در خانه ای چوبی در حوالی یانگون پایتخت میانمار با خانواده خود زندگی می کند.مادر این نوزاد بیست و شش انگشتی با بیان اینکه از ثبت اسم دخترش در کتاب گینس خوشحال خواهد بود گفت حتی درصورتیکه این کار هم انجام نشود دخترش می‌تواند از انگشت‌های اضافی خود هم استفاده کند.
 
عکس های بسیار عجیب یک بچه با 26 عدد انگشت

براساس پایگاه اینترنتی ثبت رکودهای گینس، تاکنون دو کودک هندی با داشتن دوازده انگشت دست و سیزده انگشت پا توانسته بودند نام خود را در این کتاب ثبت کنند.