پارس ناز پورتال

قاصدک 24

استتار عجیب سوسک با استفاده از طعمه های خود

استتار عجیب سوسک با استفاده از طعمه های خود
این سوسک مورچه هایی را که قبلا شکار کرده آنها را روی پشت خود انباشته می نماید و به دین طریق خود را از شر سایر شکارچیان محافظت می نماید.این سوسک با استفاده از بزاق سمی خود شکار خود را فلج نموده و سپس انها را می مکد.به گزارش پارس ناز بدن خشک شده انها را روی پشت خود قرار داده و خود را از شر برخی عنکوبتها محافظت می نماید.در حقیقت این سوسک با استفاده از طعمه های خود روش جدید در استتار را به کار می برد.
 

 

استتار عجیب سوسک با استفاده از طعمه های خود