پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس های ضایع کردن فردی – سری هفتم

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس های ضایع کردن فردی – سری هفتم


چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا … برای کسی که آدم نیست
 


********* اس ام اس ضایع کردن********
 

زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود.
.
.
.
.
سیگارت را
با او
روشن
کن
تکلیفت را
با من
.
.
.
.
می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!!
.
.
.
.

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!
تو از سنگم کمتری؟؟
.
.
.
.

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

.

.

.

.
.
.
.می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!!
.
.
.
.

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!
تو از سنگم کمتری؟؟
.
.
.
.

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

 
 

********* اس ام اس ضایع کردن********

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم
اما
نقطه.
.
.
.
.
نشسته ام….
_ کجا؟
…کنار همان چاهی که تو برایم کندی….
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم
.
.
.
.
این بار تو بگو
دوستت دارم
آسمان را گفته ام به زمین نیاید

 

********* اس ام اس ضایع کردن********

چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا … برای کسی که آدم نیست
.
.
.
.
زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود.
.
.
.
.
سیگارت را
با او
روشن
کن
تکلیفت را
با من
.
.
.
.

می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!!
.
.
.
.

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!
تو از سنگم کمتری؟؟
.
.
.
.

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند