پارس ناز پورتال

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس
 
در نیروهای انتظامی روسیه 197 هزار و 339 زن کار می‌کنند که بیش از 150 هزار نفر از آنها در پست های بالایی مشغول انجام وظیفه هستند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

در حال حاضر دو ژنرال زن نیروهای انتظامی وزارت کشور روسیه مشغول کار هستند

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

تقریبا 28 هزار مامور زن در بخش آگاهی نیروی انتظامی وزارت کشور روسیه کار می‌کنند که بیش از 4,4 هزار نفر آنها (در حدود 30%) کارشناس امور جنایی هستند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

3 هزار و 387 زن بعنوان مامور پلیس محلی در روسیه مشغول کارند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

در میان مامورین راهنمایی و رانندگی روسیه 8 هزار و 288 نفر مامور زن حضور دارند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

زنان پلیس همراه مردان در برقراری نظم و تامین امنیت مراسم عمومی شرکت می‌کنند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

همچنین زنان در یگان‌های سواره نیروی انتظامی شرکت می‌کنند.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس

به گزارش نووستس زن در پلیس روسیه فقط مسئول تامین امنیت نیست بلکه عامل آرامش و زیبایی است.

زنان پلیس روسیه عامل آرامش و زیبایی هستند + عکس