پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ثبت‌ نام یک گوسفند در مدرسه‌ دولتی (+عکس)

ثبت‌ نام یک گوسفند در مدرسه‌ دولتی (+عکس)
مدیر مدرسه ابتدایی ژول سیمون شهر سن-نازر فرانسه به دلیل اینكه یكی از كلاس های مدرسه یك شاگرد كمتر از تعداد حد نصاب داشت كلاس را تعطیل كرد. والدین دانش آموزان با توجه به ایكه سال تحصیلی چند روزی است آغاز شده و كودكان آنها بلاتكلیف مانده بودند تصمیم عجیبی گرفتند. آنها در اعتراض به این تصمیم مدیر مدرسه یك گوسفند سیاه را تحت نام ونسان پ به احترام نام ونسان پیون وزیر آموزش و پرورش فرانسه در این مدرسه ثبت نام كردند.
 

 
 
 
منبع:ایران