پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قدرت باورنکردنی این زن با موهایش (عکس)

قدرت باورنکردنی این زن با موهایش (عکس)
آناستازیا زن لهستانی به عنوان یک شیرین کاری تبلیغاتی ماشین نعش کش 2.5 تنی را در مرکز لندن به فاصله بیش از 20 متر در 2 دقیقه به تنهایی کشید. آناستازیا برای این کار موهای خود را به شکل قلاب درآورده است.
 

 

قدرت باورنکردنی این زن با موهایش (عکس)
 

قدرت باورنکردنی این زن با موهایش (عکس)