پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

پرستاری از پدر و مادر حتی در خوابگاه دانشگاه (عکس)

پرستاری از پدر و مادر حتی در خوابگاه دانشگاه (عکس)
بدون شک هر دانش اموزی ارزوی رسیدن به دانشگاه را دارد.بعد از ماه ها سعی و تلاش و شب زنده داری عاقبت در کنکور شرکت می کند و روز اعلام نتایج ضربان قلبش از دیگر روزها تندتر می ونوازد.روز حساسی است.زحمات چنیدین ساله خود را قرار است دریافت نماید.قبولی در دانشگاه خانواده و دوستان را سرافراز می نماید.اما هستند دانشجویانی که علیرغم قبولی در دانشگاه به لحاظ شرایط اقتصادی یا خانوادگی با مشکل روبرو هستند.جوان چینی از ان دسته دانشجویانی است که علیرغم تحصل در دانشگاه دارای پدر و مادر پیری است که باید از انها سرپرستی نماید.
 

 
گائو شیجون اگر روزگاری درس و مدرسه را ول می کرد شاید ترک تحصیل او با توجه به شرایط خانواده قابل اغماض بود.سرپرستی از مادر و پدر مریض که یک عمر به پای فرد می سوزند از نان شب هم واجبتر است.اما شیجون با یک تیر دو نشان زد.به گزارش پارس ناز او مسولین دانشگاه را متقاعد کرد که اجازه دهند در حالی که در دانشگاه درس می خواند در خوابگاه دانشگاه از پدر و مادرش هم مراقبت نماید.مسولین دانشگاه با قبول نمودن درخواست شیجون اتاقی را در خوابگاه به او و پدر و مادر مریضش اختصاص دادند و بدین ترتیب بار سنگینی را از دوش او برداشتند.

 
اختصاصی پارس ناز