پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کنسرت با آلات موسیقی از جنس یخ (عکس)

کنسرت با آلات موسیقی از جنس یخ (عکس)
عجیب‌ ترین کنسرت جهان در شمالی‌ترین نقطه سوئد در نزدیکی قطب شمال اجرا می‌شود. همه آلات موسیقی این کنسرت (شامل ویولن، گیتار، ویولونسل، ترومپت و غیره) از مخلوط ویژه یخ و برف ساخته شده‌اند. این آلات موسیقی توسط "تیم لین‌هارد" آمریکایی که ده سال پیش برای ساختن یک هتل یخی به سوئد رفته بود، ساخته می‌شوند. سالنی که کنسرت در آن اجرا می‌شود یک "ایگلو" با درجه حرارت زیر صفر است.