پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قد بلندترین خانم دنیا از مرگ نجات پیدا کرد! (عکس)

قد بلندترین خانم دنیا از مرگ نجات پیدا کرد! (عکس)
خانم صدیقه پروین با 234 سانتی متر قد و 28 ساله که در بنگال غربی زندگی می کند به دلیل توموری در مغزش ضمن افزایش مداوم قد با خطر کوری و مرگ زود هنگام مواجه بود.جراحان با بیرون آوردن این غده او را از کوری و افزایش قد و مرگ زود هنگام نجات دادند.
 
 
شفقنا