پارس ناز پورتال

استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)

استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)
با این صداهای بلند و رنگ های متنوع وقت دور کردن ارواح شیطانی فرا رسیده است. این رویداد نمادین در شهر برنیک در نوع خود بزرگ ترین رویداد در بلغارستان به شمار می رود و در آن نزدیک به شش هزار رقصنده برای دو روز هنرنمایی می کنند. هدف ترساندن و دور کردن نیروهای شر و استقبال از یک بهار توام با موفقیت است.با وجود اینکه سابقه این مراسم به دوران باستان بازمی گردد اما در دوره معاصر، این جشن توانست از سال 1966 جای خود را در رویدادهای فرهنگی باز کند.
 
 
 
استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)
 
استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)
 
استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)
 
استقبال از بهار با رقص های عجیب در بلغارستان (عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز