پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

منازل مسکونی با قابلیت جمع شوندگی (عکس)

منازل مسکونی با قابلیت جمع شوندگی (عکس)
مدتها بود با خود فکر می کردم چگونه می شود خانه نقلی مسطحی با چند تا ابزار پیش پا افتاده من جمله آچار پیچ گوشتی و برخی خرت و پرتهای دیگر ساخت که قابلیت جمع شده گی را داشته باشد.ذهنم درگیر احتمالات متعدد بود.زیاد به ایده خود امیدوار نبودم ولی از سرم بیرون نمی رفت.
 

 
تا اینکه باخبر شدم شرکت بریتانیایی شروع به فروش خانه های مسطحی زده است که به راحتی مانند چادرهای مسافرتی باز و بسته می شوند.آقای تام راوستورن واقعا متعجب شده بودم.باورم نمی شد ولی به هر صورت اتفاق افتاده بود.شرکت مذکور هر خانه را به قیمت 6500 پوند به مشتریان واگذار می نمود.
 

منازل مسکونی با قابلیت جمع شوندگی (عکس)
 

منازل مسکونی با قابلیت جمع شوندگی (عکس)
 

منازل مسکونی با قابلیت جمع شوندگی (عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز