پارس ناز پورتال

این مرد زیباترین پسر اسپانیا شد (عکس)

این مرد زیباترین پسر اسپانیا شد (عکس)
 
مانوئل ریکو پسر 24 ساله ایست که در سال 2010 موفق شد به عنوان زیباترین پسر در کشور اسپانیا انتخاب شود. هرچند که او موفق به کسب این عنوان شد اما تعداد زیادی از افراد معتقد بودند که پسران زیباتری بودند که شایسته این عنوان بودند نه مانوئل ریکو!!؟ نظر شما چیست؟
 

 

این مرد زیباترین پسر اسپانیا شد (عکس)
 

 

این مرد زیباترین پسر اسپانیا شد (عکس)
 
 
 
منبع:سیمرغ