پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کشف شدن ردپای 800 هزار ساله (عکس)

کشف شدن ردپای 800 هزار ساله (عکس)
دانشمندان در ایالت نورفولک واقع در قسمتهای شمالی اروپا رد پایی را پیدا نمودند که مربوط به 800 هزار سال پیش است.به گفته دانشمندان این ردپا مربوط به انسانهای اولیه ساکن در این منطقه می باشد.این ردپا مربوط به جوانی است که انگشتان،پاشنه و حتی برامدگی پا به خوبی نمایان است.به گزارش دانشمندان سایز کفش برای این ردپا شماره 8 می باشد.