جستجو در پارس ناز

فستیوال عجیب کتک کاری در این کشور (عکس)

فستیوال عجیب کتک کاری در این کشور (عکس)
به گزارش پارس ناز به نقل از کمونه تاکاناکوی نام فستیوالی در کشور پرو و مرسوم در بین قبایل روستایی آن است.این فستیوال که بصورت سالانه برگزار می شود و در آن افرادی که با یکدیگر خصومت شخصی دارند با استفاده از قدیمی ترین روش برای حل مشکل یعنی کتک کاری و زد و خورد، آن را برطرف می کنند.
 

 

فستیوال عجیب کتک کاری در این کشور (عکس)