پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیدا شدن یک موش در سوپ یک زن + عکس

پیدا شدن یک موش در سوپ یک زن + عکس
زنی درحال خوردن سوپ در یک رستوران بود که با یک اتفاق وحشتناک روبرو شد. او یک موش پخته شده در بشقاب سوپ خود پیدا کرد!!
 

 
این زن درحال شام خوردن با دوستان خود، در یکی از رستوران های چین بود که متوجه جسم عجیبی در بشقاب شد و هنگامی که آن جسم را از بشقابش خارج کرد، یک موش پخته شده را مشاهده کرد!!

پیدا شدن یک موش در سوپ یک زن + عکس