پارس ناز پورتال

قاصدک 24

وقتی یک مادر بزرگ دی جی می شود + عکس

وقتی یک مادر بزرگ دی جی می شود + عکس

به گزارش پارس ناز نام این مادر بزرگ ویکا زمیت است . او 73 ساله اس و روزهای بازنشستگی اش را به این شغل پرداخته است. او میگوید این کار را دوست دارم چون احساس میکنم با آهنگها شادی را به مردم هدیه میدهم.

او به جز یک باشگاه شبانه در ورشو لهستان که هفته ای سه شب در آنجا برنامه اجرا میکند به میهمانی ها و جشنها و پارتی ها هم میرود.