پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنی كه تصمیم داشت نام خود را در كتاب گینس ثبت کند اما

زنی كه تصمیم داشت نام خود را در كتاب گینس ثبت کند اما
به گزارش پارس ناز این زن 62 ساله تصمیم داشت با شنا از فلوریدا تا كوبا نام خود را در كتاب ثبت ركوردها به جای بگذارد اما حمله آسم درد در ناحیه شانه و ضربات نشای امواج و باد باعث شد تا این خانم از هدفی كه داشت باز بماند.او در 9 اگوست سال جاری دست به این اقدام جالب زده بود اگر این اتفاقات رخ نمیداد وی اولین كسی بود كه از فلوریدا تا كوبا را بدون قفس محافظ كوسه شنا كرده بود.
زنی كه تصمیم داشت نام خود را در كتاب گینس ثبت کند اما
زنی كه تصمیم داشت نام خود را در كتاب گینس ثبت کند اما
زنی كه تصمیم داشت نام خود را در كتاب گینس ثبت کند اما