پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

به گزارش پارس ناز این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه آنجا متولد شده است.جورجینا براون درست 100 سال پیش در اتاق خواب این خانه متولد شد. او پنجمین نسل از خانواده اش است كه در این مزرعه خانوادگی كه از سال 1850 به این خانواده تعلق دارد زندگی میكند.

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این املاك 650 هزار پوند ارزش دارد. خانم براون میگوید: من در این خانه متولد شدم و از اینجا خارج نخواهم شد. خاطرات شیرینی دارم. اینجا روستای كوچكی است و من تقریبا همه را میشناسم.او متولد 1912 است.

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

تركیب خانه از زمان تولد وی تا كنون تغییرات زیادی نداشته است. این خانه از سال 1954 مجهز به برق و آب شد.او جنگ جهانی اول و دوم را به خاطر دارد و زمانیكه از پنجره اتاقش سربازان را میدید كه راهی جنگ میشوند.

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

او در این خانه ازدواج كرد و در همین خانه فرزندانش متولد شدند.وی یك انگلیسی است و میگوید من باور نمیكنم 100 ساله ام و اصلا سنم را احساس نمیكنم. همه چیز خیلی سریع گذشته است. من امیدوارم كه جشن تولد 101 سالگی  ام را امسال جشن بگیرم.

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه

این زن 100 ساله همه عمرش را در خانه ای سپری كرد كه