پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اقدام عجیب یک زن که لذت زندگی را در خطر كردن میداند

اقدام عجیب یک زن که لذت زندگی را در خطر كردن میداند
این زن درحالی به صخره نوردی رفته است كه نوزاد 2 ساله اش را به پشتش بسته بود.
 

به گزارش پارس ناز منا پریچارت 26ساله دختر دوساله اش را در حالی به این صخره نوردی پرخطر برده بود كه حتی برای وی یك كلاه ایمنی به همراه نداشت.
 
وی در دفاع از این حركت پر خطر میگوید: زندگی كلا رویایی با مخاطرات است . دخترم در حین صخره نوردی به من میگفت مادر بالاتر برو و این مرا تشویق میكرد.
 
 
 
این زن ساكن ولز است و با خانواده اش زندگی میكند و میگوید من عاشق خطر كردن هستم و به نظرم نه تنها كارم خطرناك نبوده بلكه به دخترم یاد میدهد چگونه در آینده از مواجه شدن با سختی ها نهراسد.