پارس ناز پورتال

وقتی بارداری این پرستاران سوژه داغ خبری می شود +عکس

وقتی بارداری این پرستاران سوژه داغ خبری می شود +عکس
 
نیمی از کارکنان بخش زایشگاه این بیمارستان در لندن همزمان باردار شدند.به گزارش پارس ناز این 9 نفر که 7 نفر از آنان پرستار و 1 نفر منشی بخش و 1 سوپروایزر بخش هستند با فواصل اندکی از هم باردار شده اند و به این وسیله سوژه خوبی برای خبرنگاران و عکاسان محلی به وجود آوردند. در حال حاضر سه تن از آنان فرزندان خود را به دنیا آورده اند و 6 نفر دیگر همچنان ماه های بارداری را پشت سر میگذارند.
 

این پرستاران میگویند این اتفاق سوژه خبرنگاران شده است و هر روز عده ای برای مصاحبه به بخش می آیند و با خنده از ما میپرسند در آب آشامیدنی این بخش چه چیزی وجود دارد که یکباره بارداری دامنگیر همه افراد این بخش شده است.
 
ما با هیجان از خودمان میپرسیم نفر بعدی که باردار میشود کیست. شاید این یک اتفاق عادی باشد اما وقتی همه کارکنان یک بخش به صورت همزمان باردار شوند مسئله جالب و خنده دار و کمی هم غیر عادی میشود.