پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این پیرمرد با دندان هایش ماشین را می کشد + تصاویر

این پیرمرد با دندان هایش ماشین را می کشد + تصاویر
آقای مایک گیرین استین اهل نیویورک توانست یک اتومبیل را تنها با دندانهای خود بکشد.او از جوانی این کار را تمرین می کرده است.به گزارش پارس ناز این پیرمرد 91 ساله از سربازان جنگ جهانی دوم می باشد که پدر او نیز از همین قدرت برخوردار بوده است.او قدرت خود را مدیون آموزشهای پدرش می داند. شاید قوی ترین آواره و گردن را در جهان این پیرمرد دارا باشد.
این پیرمرد با دندان هایش ماشین را می کشد + تصاویر
این پیرمرد با دندان هایش ماشین را می کشد + تصاویر
این پیرمرد با دندان هایش ماشین را می کشد + تصاویر