پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نجات دادن پیرزن 61 ساله توسط سگ قهرمان

نجات دادن پیرزن 61 ساله توسط سگ قهرمان
دورتی داویدسون خانم 61 ساله ای است که قادر به راه رفتن نمیباشد ، او در منزلی تنها زندگی میکند و تنها مونس او یک سگ آموزش دیده است.به گزارش پارس ناز این زن درحالیکه حالش بسیار بد شده و روی زمین افتاده بود از سگش تقاضای کمک کرد و او در تماس با پلیس جان این زن را نجات داد.به گفته این زن  زمانیکه او در حمام بوده است حالش بد شده و روی زمین افتاده بود.
 
 
سگش وقتی متوجه حال وخیم وی شده است و دیده که او حتی قادر به نزدیک شدن به تلفن نیست با فشار یک دکمه که برای چنین موقعیتهایی تعبیه شده است با پلیس تماس گرفت و جان صاحبش را نجات داد. این سگ آموزش دیده است و میتواند به راحتی تمام نیازهای یک انسان معلول را شناسایی و رفع کند.
 
خانم "داویدسون" میگوید این سگ را از زمانیکه توله کوچکی بوده است از یک مرکز آموزش سگ برای افراد معلول خریداری کرده است و مدت زمانی زیادی است که با او زندگی میکند و از اینکه حالا این سگ جانش را نجات داده است خیلی خوشحال است.این سگ "اسپریت" نام دارد اما صاحبش قصد دارد به خاطر این اقدام به موقع و معجزه آسایش نامش را به "قهرمان" تغییر دهد چراکه کار او باعث شده است تا صاحبش زندگی دوباره ای بیابد.