پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس هایی از ازدواج احمقانه و باورنکردنی همجنس بازها

مجموعه : مجله خبری روز
عکس هایی از ازدواج احمقانه و باورنکردنی همجنس بازها
واقعیت این است که تمدن غرب، مدتهاست که به انتها رسیده و ناچار شده برای ادامه حیات به سوی لذت های حیوانی برود. به گزارش پارس ناز نمونه ای از این خوی پست، ازدواج با همجنس است که در ادامه، تصاویری از مراسم باشکوه غربی ها برای  رسیدن به این لذت شوم قابل مشاهده است.

یکی از عبرت های قرآن برای انسان ها داستان قوم لوط است که به دلیل گرفتار شدن به این رفتار کثیف، دچار عذابی بزرگ شدند. اگر مسلمانان و سایر انسان های آزاده جهان، با این فرهنگ شوم غربی مبارزه نکنند بعید نیست که وقتی عذاب این وارثان قوم لوط نازل شد ما را هم به واسطه بی تفاوتی نسبت به آن دربرگیرد.

عکس هایی از ازدواج احمقانه و باورنکردنی همجنس بازها
عکس هایی از ازدواج احمقانه و باورنکردنی همجنس بازها
عکس هایی از ازدواج احمقانه و باورنکردنی همجنس بازها