پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های عفونت شدید پای زن مدلینگ برای تزریق ژل

عکس های عفونت شدید پای زن مدلینگ برای تزریق ژل

هشدار به کسانی که با ترزیق ژل یا همان بوتاکس می خواهند تغییراتی به دلخواه در اندام خود بوجود آورند.

 

دوشیزه 27 ساله به نام Andressa Urach که نفردوم مسابقات زیبایی برزیل بود با تزریق ژل برای بزرگ کردن باسن ها در قسمت ران پاها دچار عفونت های وحشتناک شد. این دوشیزه مدل هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان این عفونت های وحشتناک می باشد.

 

عکس های عفونت شدید پای زن مدلینگ برای تزریق ژل

 

عکس های عفونت شدید پای زن مدلینگ برای تزریق ژل

 

عکس های عفونت شدید پای زن مدلینگ برای تزریق ژل

 

منبع:xposure photos