پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر مراسم عزای متفاوت نو عروس دانشجوی پزشکی در ایران

تصاویر مراسم عزای متفاوت نو عروس دانشجوی پزشکی در ایران

تصاویر مراسم عزای متفاوت نو عروس دانشجوی پزشکی در ایران پارس ناز : مراسم متفاوت عزای یک دانشجوی پزشکی که در در شب عقد دچار مرگ مغزی شده و والدینش تمام اعضای بدن وی را اهدا می کنند.

 

تصاویر مراسم عزای متفاوت نو عروس دانشجوی پزشکی در ایران