پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکس

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکس

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد,یک زن باردار در جریان اعتراضات در شهر فرگوسن یک چشم خود را از دست داد

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکسدورنلا کانر که با ماشین به همراه همسر خود از خیابان عبور میکرده است ، افسر پلیس با شلیک گلوله ای به سمت این ماشین ، باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکسپلیس میگید ، به گفته آن افسر پلیس ، آن دو نفر قصد داشتند تا با ماشین افسر را زیر بگیرند و به او شلیک کنند اما او برای نجات جان خود مجبور به شلیک شده است.

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکسدورنلا کانر میگوید او هیچ سلاحی به همراه نداشته و فقط با همسر خود برای گردش به بیرون آمده بوده است.

زن بارداری با شلیک پلیس آمریکا بینایی خود را از دست داد! + عکساین اتفاقات در شرایطی رخ داده است که شهر فرگوسن در این روزها شلوغی ها و راهپیمایی های زیادی را بر علیه آمریکا و سیاست های غلطش بر ضد سیاه پوستان برپا کرده است.