جستجو در پارس ناز

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه : اس ام اس جدید
مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

این مه که به بستان ولایت آمد
نوری ست که از بهر هدایت آمد
او آمده تا نور به شب ها بخشد
روح شرف و عشق به دنیا بخشد
میلاد امام حسن علیه السلام بر شما مبارک باد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

ای تو با قلبم صمیمی یا حسن
تو کریم بن کریمی یا حسن
داری از زهرا نشان یا مجتبی
مهربانی دل رحیمی یا حسن
میلاد کریم اهل بیت مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

گناه و اشتباه دیگران را به زودی سرزنش مکن و میان او و اشتباهش
راهی برای عذرخواهی قرار بده
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

والاترین جایگاه نزد خداوند از آنِ کسی است که به حقوق مردم
آشنا باشد و در برآوردن آن بکوشد
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

بخل، سرآمد همه بدی‌ها و زشتی‌هاست
و محبت و دوستی را از دل‌ها بیرون می‌کند
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

او رود زلالی ست که درفصل عطش
جود و کرم خویش به دریا بخشد
از لطف ، کریم اهل بیت عصمت
ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

آن سید خوبان بهشت آمده تا
برمهرو وفا ارزش و معنا بخشد
او آمده با نام حسن در حسنش
شوری به سرا پرده مولا بخشد
میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

او آمده تا باور و ایمان و صفا
همراه دو صد عاطفه برما بخشد
او آمده از صلح و محبت بی شک
جانی ز ولا برتن تنها بخشد
میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

چو بر نیمه رسید ماه مبارک
بیامد لطفی از رب تبارک
شبر،نیکو خصال و ماه صورت
کریم و اسوه در زهد و بلاغت
ولادت با سعادت امام حسن مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

گویند که گرد مَه، ‌زمین می‌گردد
دور فلک و عرش برین می‌گردد
خورشید، جمال مجتبی را دیده است
حیران شده است و این چنین می‌گردد
میلاد دومین اختر تابتاک آسمان ولایت مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

سلام ای حُسن عالمتاب، ‌ای روح سحر سیما
سلام ای آیه مظلوم، ای غم، سوره زیبا
سلام ای دومین خورشید، ای روشن‌ترین امید
بتاب ای عصمت روشن، بتاب ای عصمت زیبا
میلاد نور مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

سرشار شمیم اهل بیت آمده است
شادی به حریم اهل بیت آمده است
جوشان شده است چشمه فیض خدای
میلاد کریم اهل بیت آمده است

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

ماهِ روزه بود و ماه‌پاره‌ای از ورای ابرها پدید شد
آفریدگار عشق و عقل نیز شادمان از آنچه آفرید شد
مجتبی که شیعه رسول بود، اولین ودیعه بتول بود
از نهاد مرتضی حلول کرد بعد از آن مدینه رو سپید شد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

با مردم آن‌گونه نشست و برخاست کن که دوست داری، با تو رفتار کنند
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

بخشش پیش از درخواست ، بزرگ‌ترین بزرگواری‌هاست
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

شوخی، بزرگی و ابهت را از میان می‌برد
شخص ساکت از بزرگی و وقار بیشتری بهره‌مند است
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

سرآمد عقل برخورد نیکو و شایسته با مردم است
امام حسن مجتبی (ع)

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

بر ماه تمام ماه رحمت صلوات
بر نور جمال حُسن و حکمت صلوات
در سفره ی ماه رمضان فیض حَسن
بخشیده به عرش و فرش، نعمت، صلوات
میلاد امام حسن علیه السلام مبارک باد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

گلی زیبا نمایان در چمن شد
شب میلاد مولایم حسن شد
شدم امشب سراپا مست نامش
یقین مرغ دلم گردیده رامش
ولادت امام حسن مجتبی (ع) مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

مهمانی حق چه باصفا شد
میلاد امام مجتبی شد
این عید بر عاشقان مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

جوانان بهشت را سید است او
اگر تو طالب حلمی ز وی جو
منم محتاج لطف آل اطهر
شفاعت کن اماما روز محشر
میلاد امام حسن مجتبی مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

مژده ای دل نور چشم مرتضی آمد خوش‌آمد
شام میلاد امام مجبتی آمد خوش آمد
غم مخور ای دل که در ماه دعا و استجابت
بهر تأثیر دعا، روح دعا آمد خوش آمد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

رمضان، بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن
یم علم و حکمت و معرفت، نمی از کمال تو یا حسن
تو علی، تو فاطمه، تو حسن، تو حسین یا که محمدی؟
که عیان جلالت پنج‌تن، بُوَد از جمال تو یا حسن

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین سردار لشکر حیدر و غریب شهر پیامبر تهنیت باد.

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

من اسیر کرم گل پسر فاطمه ام
حسنی ام بنویسید به روی کفنم

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید
امشب از جام تولای وی افطار کنید
میلاد کریم اهل بیت مبارک

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

مهمانی حق چه باصفا شد
میلاد امام مجتبی شد

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

تا خدا هست و خدایی می کند
مجتبی مشکل گشایی می کند

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را
با بوسه از لب پسر افطار می کند

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

با عشق حسن من به جهان ناز کنم
افطارمو با نام حسن باز کنم
صد شکر که درک شب قدر رمضان
با جشن ولادتش آغاز کنم

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

در جود و کرم دست خدا هست حسن
دست همه را وقت عطا بست حسن
نومید نگردد کسی از درگه او
زیرا که کریم اهل بیت است حسن

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

پیامبر: به حسن شکوه و جذبه و وقار و به حسین بخشندگی و رحمت خود را بخشیدم.

مجموعه اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

بر خوان رحمت خداوند، امروز دست کریم تو ساقی سعادت است و ما نه تشنه طهور که جرعه نوش ظهور رُخت به صف ایستاده ایم.

مطالب مرتبط :

    اس ام اس و پیامک شهادت امام حسن مجتبی!! (ع)

    پیامک زیبای تولد امام حسن مجتبی