پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول ، به تازگی عکس هایی برای اولین بار منتشر شده است که جنگ و نزاع خونین در رو ایتالیا در جنگ جهانی اول را نشان میدهد. این عکس ها که به تازگی کشف شده اند در موزه سرباز گمنام در ایتالیا به مناسبت ۱۰۰ امین سالگرد شروع جنگ جهانی اول به نمایش گذاشته شده است.

 

در این موزه نماشگاهی برپا شده است که این نوع عکس ها که بیشتر مربوط به اعدام های دسته جمعی تیرباران و اسیران جنگی است به نمایش در امده اند.بخش جالب تر این نمایشگاه بخشی است که در ان نامه هایی که توسط سربازان نوشته شده است به نمایش در امده اند.در یکی از این نامه ها یک سرباز ۳۷ ساله نوشته شده است هم اکنون ما مانند خون خوارانی هستیم که نفرین شده ایم!!!

 

در یک نامه دیگر سربازی نوشته است که شرکت در جنگ چهانی رفتن به قصاب خانه بدون اطلاع قبلی است.بسیاری از این مدارک در سال ۲۰۰۶ و با دستور جست و جوی وسیع دولت پیدا و ظبط شد.

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول

تصاویر تکان دهنده مربوط به جنگ جهانی اول