پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان ، پسر هشت ساله ای که دوستانش نام “آرواره” روی او گذاشته اند، از شرایط نادری تحت عنوان “دندان کوسه ای” رنج می برد که در طی این شرایط او یک ردیف دندان دیگر درآورده است.

 

به گزارش پارس ناز زاک براون اهل یورک شایر به دلیل آنکه دندان های شیری او نیوفتاده و دندانهای دائمی او نیز از لثه هایش رشد کرده است باید وقت بیشتری برای دو دست دندان خود بگذارد و آنها را مسواک کرده و به طور مرتب به دندان پزشک مراجعه کند.

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان

شرایط زاک به این دلیل است که دندان های شیری او در زمان معین نیوفتاده و دندان های دائمی او در زمان موعد شروع به رشد کرده است. گرچه هفته گذشته اولین دندان شیری او افتاد و می تواند جای امیدواری باشد که این نشانه ای برای شروع نرمال شدن دندان های زاک باشد.

 

مادرش کلر 38 ساله وقتی کودکش اولین دندان اضافی را درآورد، به گزارش پارس ناز نسبت به وضعیت نرمال او مظنون شد و در این باره می گوید: “به نظر خیلی عجیب می رسید، دندان های دائمی او یکی یکی درمی آمدند ولی دندان های شیری او هنوز وجود داشت.”

 

 چیزی که واقعا در دهان زاک اتفاق افتاده این است که اغلب دندان های دائمی به دندان های شیری فشار می آورند و باعث لق شدن آن می شود ولی در مورد زاک ، آنها از نقطه ی دیگری از لثه شروع به رشد کرده اند.

 

 اولین دندان دائمی زاک حدود یک سال پیش رشد کرد و بقیه دندان ها نیز کمی پس از آن درآمدند. 

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان

عکس های دیدنی از پسر آرواره ای با دو دست دندان

 

 

منبع: نیک صالحی