جستجو در پارس ناز

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند + عکس

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند + عکس

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند ، این دو قلوهای فلیپینی جشن دهمین سالگرد جدایی از یکدیگر را میگیرند.مادر این دوقلو های فلیپینی میگوید وقتی انها را به دنیا اوردم دکتر به من گفت یکی را انتخاب کن تا ان زنده بماند و گرنه تا انتها باید به یکدیگر بچسبند.

 

مادر میگیود که من هم در جواب دکتر گفتم نمیتوانم.ولی دکترهای اینجا از من نخواستند که یکی را انتخاب کنم.انها هنگامی که به هم متصل بدند نمیتوانستند بشینند اطراف را نگاه کنند به سادگی غذا بخورند یا یکدیگر نگاه کنند.

 

ان ها که اکنون ۱۲ سال دارند ده سال پیش هنگامی که دو ساله بودند به امریکا میروند و در نیویورک از یکدیگر جدا میشوند.البته این عمل جراحی اسیب هایی به سمت راست مغز قل کوچکتر زده است که باعث شده است استفاده از دست پای راستش برایش کمی سخت باشد.

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند + عکس

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند + عکس

سرانجام دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند + عکس