پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موج شدید گرما در این شهر باعث آب شدن آسفالت خیابان شد

موج شدید گرما در این شهر باعث آب شدن آسفالت خیابان شد

موج شدید گرما در این شهر باعث آب شدن آسفالت خیابان شد.پارس ناز  شدت گرما در هند تا کنون بیش از 1150 کشته برجا گذاشته است. تصاویر منتشر شده از پایتخت هند بیانگر آب شدن آسفالت خیابانها از شدت گرما است.

 

موج شدید گرما در این شهر باعث آب شدن آسفالت خیابان شد

 

موج شدید گرما در این شهر باعث آب شدن آسفالت خیابان شد