پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با این کمد دیگر نیازی به خشکویی ندارید

با این کمد دیگر نیازی به خشکویی ندارید

با این کمد دیگر نیازی به خشکویی ندارید

یک شرکت کره ای کمدی ساخته که لباس ها با آویزان شدن در آن خشکشویی شده و تر و تمیز تحویل داده می شوند.

 

با این کمد دیگر نیازی به خشکویی ندارید

در این کمد که قیمت آن حدود ۷ میلیون تومان است از فناوری اسپری بخار استفاده شده که به گفته این شرکت می تواند با محلولی خاص ۹۹ درصد جرم ها و باکتری های موجود در لباس ها را پاک کند.

 

با این کمد دیگر نیازی به خشکویی ندارید

 به گفته محققان این شرکت این کمد مورد استقبال هتل ها قرار گرفته چون افراد لازم نیست هزینه سرسام اور خشکشویی را پرداخت کنند. این شرکت در طرح های خود سیستمی ارائه کرده که بدون نیاز به آب یا پودر لباسشویی لباس ها تمیز شده و با بوی خوب آماده پوشیدن باشند.